Eurovalimiste platvorm

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond usub rahva võimu. Me teame, et eestlased sarnaselt kõigile teistele Euroopa rahvastele on võimelised enda elu üle ise otsustama. Meie erakond lähtub Eesti rahva suveräänsusest, Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest ja meie põhiseaduse ülimuslikkusest.

Loe edasi

Konservatiivne manifest

Taasiseseisvumisele järgnenud aastatel on Eesti Vabariik saavutanud tähelepanuväärset edu vaba demokraatliku ühiskonnakorralduse, majanduse, hariduse ja kultuuri alal. Kahjuks on aga nii mõneski väga olulises valdkonnas (nt regionaalses arengus, ühiskonna kihistumises, tööhõives, ohtlike haiguste ja sõltuvuste levikus) tekkinud probleemid, mille vältimiseks on tehtud liiga vähe.

Loe edasi

Konservatiivne programm

Rahvas eelkõige! Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas, austades teiste rahvaste samasuguseid õigusi!

Loe edasi

Konservatiivne visioon

2030. aasta Eesti on demokraatlik ja suveräänne Euroopa riik. Riigi arengus on suudetud leida tasakaal rahvuslike ja sotsiaalsete väärtuste, majanduse ja keskkonnahoiu vahel. Järjepideva poliitika tulemusena on saavutatud olukord, kus Eesti rahvas suudab ennast taastoota ja meil on eestikultuurne, eestikeelne ja -meelne elanikkond.

Loe edasi

Riigikogu valimiste platvorm 2015. On aeg!

Rahvas eelkõige. Meie eesmärgiks on eestluse säilimine, riigi ja rahva areng ning heaolu reaalne tõus kogu rahvale. Eesti riik peab olema hooliv, jõukas, traditsioone austav ja turvaline. Meie lubadus valijale on konkreetne ja lihtne: Jõukas Eesti!

Loe edasi

Bauska deklaratsioon

Me kinnitame oma rahvaste suveräänsuse ülimuslikkust rahvusüleste institutsioonide ees ja me seisame vastu igale katsele lülitada meie iseseisvaid rahvusriike Euroopa Ühendriikide koosseisu. Me jälgime hoiatava näitena Lääne-Euroopa riikide immigratsioonipoliitikat. Meie demograafiline olukord ei luba mingisugust uut massilist sisserännet meie riikidesse.

Loe edasi
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama