“Unistan Eestist, mis oleks maailma kõige pere- ja inimsõbralikum riik!”

Soovin, et Eesti oleks maailma parim koht, kus lapsi kasvatada, kus hoolitakse üksteisest ja loodusest. Kus haiguse või vanaduse tõttu nõdraks jäänud inimesi ei peeta “ühiskonnale koormaks”, keda tuleks eutaneerida ning kus iga laps on väga oodatud ja teretulnud ja keegi ei ütle enam, et 3000 valikaborti aastas on “normaalne” või “väike arv”. Unistan riigist, kus lapsi kasvatavad vanemad (sh üksikvanemad) saavad riigi poolt erilist tähelepanu ja soodustusi (tulumaks, pension, kodulaen, jne), sest ilma lasteta – ilma uue põlvkonnata, ei ole ju Eesti riigil mõtet!

Riik saab väga palju ära teha, luues seaduste ja sihitud tegevustega eeldusi, et üldine ühiskondlik hoiak oleks lastesõbralikum, peresõbralikum, inimsõbralikum ja elukultuuri väärtustav.

Ka linnaruumi planeerimises peaks peatähelepanu olema mitte loodusrikkusel (mis on ka oluline, aga mitte primaarne), vaid lastrikkusel – et lastega peredel oleks linnaruumis hea ja turvaline liikuda. Kui on turvaline väikestel lastel, on turvaline ka eakatel. Leian, et tänane “noore- ja-jõuka-lasteta-täiskasvanu-keskne” mõtteviis linnaruumi kujundamisel ja otsuste tegemisel tuleks kõrvale heita, sest terve ja tugev noor inimene saab igas olukorras ise hakkama. Tähelepanelikkust linnaruumis ja teenustes vajavad just haavatavamad sihtgrupid, nagu väikeste lastega (või oma vanemaid hooldavad) pered ja eakad ning erivajadustega inimesed. EKRE valimisprogrammis ongi lisaks julgeolekule ja toimetulekule justnimelt neile mõeldud!

Olen jätkuvalt seisukohal, et Pärnu on imeline ja suure potentsiaaliga linn, mis võiks vabalt olla Eesti kõige pere­sõbralikum, kõige tervemate ja õnne­likumate inimeste linn. Luban, et ­annan selleks oma panuse nii kohalikus poliitikas kui riigi tasandil töötades! Me ei tohi leppida sellega, et oleme juba aastaid ilma raudtee ühenduseta Tallinnaga, oodates mingit müstilist ja üha kaugemasse tulevikku lükkuvat ning kohutava keskkonnajäljega Rail Balticut, selle asemel, et arendada olemasolevaid raudteevõimalusi kiiremaks ja reisijasõbralikumaks.

Ei või leppida ka sellega, et Pärnu-Tallinn maantee on nagu surmaorg, kus tuleb tunde sõita närvid ja keha pingul ning oma turvalisuse eest palvetades! Mida on teinud mitmeid koosseise Riigikogus olnud Pärnumaalt valitud volinikud? Miks ei ole suudetud Pärnusse piisavalt vajalikke investeeringuid saada? Kui EKRE tuli võimule ja hakkas uurima võimalusi ehitada Tallinn-Pärnu neljarealiseks, selgus, et ühtegi projekti ministeeriumides polegi! Kuidas on see võimalik?! Miks on Eesti inimeste turvalisus ja regionaalne areng jäänud riigi tasandil pidevalt kahe silma vahele? EKRE käivitas teede ehitusprojekti, kuid enne, kui jõudis seda realiseerima hakata, valitsus lagunes. Nüüd uuesti võimule saades on vähemalt projekt juba olemas ja võimalik ka ehitus käivitada. Päästame inimesed, kes peavad igapäevaselt Tallinn-Pärnu ohtlikul maanteel liiklema!

Kokkuvõttes, soovin, et aegumatud kristlikud põhiväärtused inspireeriksid meid rahvana ka tänapäeval ning perekond kui lapse turvaliseim ja loomulikum kasvukeskkond oleks igati riigi poolt kaitstud ja toetatud.

Kui toetad neid mõtteid ja väärtusi, siis usalda oma hääl 2023. a Riigikogu valimistel mulle!

Agnes Pulk

Riigikogu kandidaat Pärnumaal, nr 655

655 - Agnes Pulk

Pärnu Linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees | sotsiaalkomisjoni aseesimees | planeeringukomisjoni liige

pulkagnes@gmail.com

+ 372 56 601 401

Minu teemad valimistel

PÄÄSTAME EESTI PERED!

Luban, et Riigikokku saades töötan selle nimel, et…

 1. … seista vastu abielu ümberdefineerimisele ning homoabielu seadustamisele.

Leian, et kuigi inimesed elavad väga erinevates kooseluvormides, tuleb riiklikult tunnustada ja soodustada vaid kõike seda, mis on hüveline, moraalne ja mis tagab eesti riigi ja rahva säilimise läbi aegade. Inimeste moraalne käitumine on riigile kasulik, kuna vähendab kulutusi sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile (nt tervislikud eluviisid, aus ja moraalne eluviis, maksude maksmine jne) ning niigi ülekoormatud politseile. Perekonna ideaalist – mees, naine ja lapsed – ei tohi loobuda, vaid selle ideaali poole püüdlemist tuleks riiklikult igati soodustada.

2. … suurendada sündivust erinevate meetemete abil.

 • Tõstame peretoetusi ja vanemahüvitisi
 • Vähendame lasteaia kohatasu
 • Seome pensioni selgemalt laste arvuga (sh hoolduslepinguga kasu- ja eestkoste vanemate puhul, kui peres on kasulaps olnud vähemalt 8 aastat).
 • Vähendame iga alaealise lapse pealt last kasvatava vanema tulumaksu 5% võrra
 • Loome soodsa kodulaenu ja kustutame sellest neljandiku iga uue lapse sünniga
 • Viime läbi õppelaenu ja õppetoetuste reformi; kustutame õppelaenu pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.

3.. … ennetada perede purunemist, laste ja vanemate vaimse tervise probleeme ning toetada riiklikult tugevate peresuhete säilimist.

 • Teeme pereteraapia kättesaadavaks alates naise lapseootele jäämisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (10 h/aastas tasuta, edasi taskukohase hinna eest). Iga lapsega tuleb pingeid ja kohustusi vanematele juurde, vajavad abi elumuutuste korraldamisel. Eesmärgiks lastele stabiilse ja hooliva perekeskkonna tagamine. Laste heaolu sõltub vanemate heaolust!
 • Lapsevanematel aastas tasuta 10h psühholoogiteenust (ise valib, kas käib), et ennetada läbipõlemist, hoida peresuhteid, osata olla parem lapsevanem, osata paremini oma tundeid juhtida, ennast valitseda.
 • Anname üksikvanematele 50 puhkusepäeva aastas ning õigus töötada kell 9–17.
 • Käivitame koduprogrammi lastega peredele (tasuta elamumaa maja ehitamiseks, kaasaegsed ja peresõbralikud üürielamud (palju panipaikasid, suured koridorid, mänguväljakud jms).
 • Võimaldame lastega peredel soodsatel tingimustel Kredexi kaudu soetada või renoveerida oma kodu. Kredexi meetmetel peaks lastega peredel olema eelisjärjekord!
 • Pakume hüvesid ja riiklikku toetust tööandjatele (maksude vähendamine, jms), kes võimaldavad omastehooldajatel, lasterikastel vanematel ja erivajadustega inimestel töötada osalise ja paindliku tööajaga.

Vaata ka EKRE rahvastikuprogrammi!

PÄÄSTAME EESTI LAPSED JA NOORED!

Riigikokku saades töötan selle nimel, et…

1. …lõpetada valikabortide riikliku rahastuse ning suunata raha raseduskriisis naiste igakülgseks abistamiseks

 • Elu on püha selle eostumisest alates.​
 • Lapseootel naine väärib igakülgset riigi ja kohaliku omavalitsuse eritähelepanu, abi ning tuge (sh elamispind, tugiisik, jms), et suuta ​ka raskustesse sattudes oma lapsele ELU KINKIDA. ​
 • Lapse adopteerimiseks loovutamine peaks olema võimalik juba sünnitusmajas.​

2. …muuta imikute ja väikelaste jälgimine efektiivsemaks ja operatiivsemaks.

 • Väikelaste arengu jälgimine ning vajadusel sekkumine on täna puudulik.
 • Tähtis on võimalikult vara avastada laste probleemid, mis võivad viia puueteni või lihtsalt arengu hilistumiseni jne.
 • Algust tuleks juba teha imikutega, sest ealiselt õiged/valed refleksid, liikumised, reageerimised või nende puudumine on siis juba nähtavad. See tähendaks laste arengu põhjalikku jälgimist ning vajadusel sekkumist.
 • Vajalikud on ilmselt ka kodukülastused (pereõde või perearst).

3. … toetada laste annete ja huvide avastamist ja arendamist ning ennetada kuritegelikule teele sattumist.

 • Tagame igale lapsele ühe huviring tasuta, raha liigub pearaha põhiselt, laps koos lapsevanemaga saab ise teenusepakkuja valida (nt muusikakool, spordikool, vms).
 • Viime koolidesse soorituspõhise kehalise kasvatuse asemel sisse terviseteadlikkust tõstva terviseõpetuse (nt jõusaali harjutusedi, tervislik toitumine, võimlemine, tantsimine  jms)
 • Toome muusikaõpetuse ja kunstiõpetuse tundidesse muusikateraapia ja kunstiteraapia elemente, et tunnid oleksid lastele lõõgastavad, vabastavad, harivad, loovust arendavad, enesearengut toetavad, mitte soorituspõhised.
 • Viime koolidesse perekonnaõpetuse aine alg-, põhi- ja keskkooliealistele (2.-3. kl, 5-6.kl, 8.-9 kl, 11. kl). Õpe keskendub tugevate ja tervete peresuhete loomisele ja hoidmisele ning igapäevaelu toimetuleku oskustele (nt kuidas lahendada konflikte, kuidas luua ja hoida tugevaid ja terveid peresuhteid, kuidas teha pereeelarvet, jne)
 • Muudame koolidele kohustuslikuks pakkuda valikainena religiooniõpetust (ilma, et vanemad peaksid mingi eraldi avalduse tegema)
 • Laiendame ja arendame puuetega laste ja noorte õppimisvõimalusi, s.h. võimalusi ametiõppeks.
 • Kaasame kristlikud kogudused, kus toimub efektiivne pere-, laste- ja noortetöö, võrdsete partneritena laste ja noorte vaimse tervise ja elutervete hoiakute edendamisse.
PÄÄSTAME EESTI EAKAD JA PUUETEGA INIMESED!

1. Eutanaasia seadustamise asemel panustame palliatiivravi arendamisse

 • Seisan vastu salakavalale eutanaasia seadustamisele, mis tekitaks psühholoogilise surve kehaliselt abitusse olukorda sattunud inimesel valida enesetapp ühiskonnale “koormaks” olemise asemel.
 • Abistatud enesetapp toob kaasa ka inimelunditega kaubitsemise, kuna selles valdkonnas liiguvad suured rahad.
 • Täna on Eestis väga palju tegemata palliatiivravi arendamise, kodu- ja õendushooldusteenuste arendamise ja ligipääsetavamaks muutmise valdkonnas. Sellega tuleb tegeleda.
 • Igal surijal (haiglas, hooldekodus) peab olema õigus veeta viimased elupäevad või -tunnid koos oma lähedastega ning soovi korral ka koos oma vaimulikuga. Inimesi ei tohi enam hirmutavasse üksindusse isoleerida, nagu seni COVIDi ajal tehti!
 • Vaata minu juhitud saadet eutanaasia ohtudest ja palliatiivravi arendamisest!

2. Muudame koduhooldus- ja õendushooldusteenused ligipääsetavaks, paindlikuks ja vajaduspõhiseks. 

 • Ennetame eakate hooletusse jätmist, viies ellu valgusfoori tasemesüsteemi (punane, kollane, roheline). Sotsiaaltöötaja või vastav spetsialist teeb kord aastas koduvisiidi tööturult lahkunud eaka juurde (eelpension või pensionile minek)ja teavitab abivajavast eakast kohalikku omavalitsust, kes käivitab vastavad tegevused ja pakub vajalikke teenuseid.) Lähtume põhimõttest, et eakas ei pea ise teenuseid otsima, vaid info ja vajalikud teenused tulevad ise läbi KOV-i temani.
 • Tõstame eakate teadlikkust piirkondlike koduteenuste ja muude toetavate teenuste kohta (perearsti , KOV sotsiaaltöötaja, eakate ühingud, teabepäevad ja -materjalid, jms).
 • Teeme kodu- ja hooldusteenuste pakkumisel koostööd erasektoriga ning liigutame pearaha kliendiga kaasa, võimaldades tal ise valida endale sobivat teenusepakkujat (kas era- või munitsipaal) ja ka teenuse osutamise asukohta (nt suvekodu teises vallas, vajab teatud aja aastast teenust seal).
 • Muudame koduõendusteenuse kättesaadavaks ja taskukohaseks üle Eesti
 • Võimaldame abivajavale eakale pensioni eest hooldekodu koha.
 • Tõstame hooldustöötajate kompetentsi ja kutsesobivust ning palgataset
 • Kvaliteetsema teenuse pakkumiseks klientidele viime sisse hooldustöötajate kutsesobivusega seotud selektsiooni: 1) enne koolitusele vastu võtmist (nt Töötukassas vestlus ja test); 2) lõplik selektsioon koolituse ja praktika jooksul (1. tase: hooldamise baaskoolitus – läbinud koolituse, aga ei saa kutsetunnistust; 2. tase: hooldaja süvaõpe (praktika koos mentoriga) – saab hooldaja kutsetunnistuse, tunneb ise, et sobib ja ka koolitajad kinnitavad sobivust).
 • Maksame hooldajatele 90% Eesti keskmisest palgast.

3. Toetame omastehooldajaid ja parandame puuetega inimeste ühiskonnas hakkama saamise võimalusi.

 • Tagame puudega inimestele kaasaegse ja paindliku sotsiaal-  ja invatranspordi.
 • Lõpetame korduvate taotluste esitamise nõude puude tõestamiseks ja töövõime hindamiseks sügava puudega laste ja täiskasvanute puhul.
 • Toetame omastehooldajate püsimist tööturul ning tõstame raske- ja sügava puudega inimeste hooldamise eest makstava hooldajatoetuse kahekordseks.
 • Ennetame omastehooldajate läbipõlemist ning pakume omastehooldajatele toetavaid teenuseid (tugiisik, koolitused, psühholoogiline abi, intervallhooldus, abivahendid). Pereliikme hooldamisega seotud inimestel peab olema tagatud võimalus käia tööl, osaleda õpingutes, omada vaba aega puhkuseks ja eneseteostuseks.
 • Parendame intervallhoolduse võimalusi
 • Vaatame üle ja hindame töövõimereformiga  saavutatud/ saavutamata eesmärgid (sh puudega inimeste kaasamine avalikus teenistuses) puudega inimeste tööhõive osas ja seame sellest tulenevalt edasised eesmärgid puudega inimeste tööhõive arendamisel.
 • Muudame puudega täiskasvanu üldist ja tervislikku seisundit toetavate teenuste (näit rehabilitatsiooniteenuste) rahastamise pearahapõhiseks, et inimene saaks osta teenust just talle sobivatest asutustest.

4. Toetame pensionäre

 • Pensionitõus kuni 1200 euroni + üks lisapension aastas

VAATA TV7-s minu saadet "ELU KAITSEKS"!

Teemaks eutanaasia ohud

Töö erakonnas ja volikogus

100 toidupakki lastega peredele!

100 toidupakki lastega peredele!

Esmaspäeval, 20. veebruaril, said EKRE Pärnu osakonna liikmed kokku, et teha Eesti Vabariigi sünnipäeva eel rõõmu Pärnumaa lastega peredele. Panime kokku 100 toidupakki, mida jagame Toidupanga kaudu Pärnumaa lastega peredele. Toidupakid läksid maksma 944 eurot. Täname...

EKRE fraktsioon alustab linnakodanike vastuvõtuga

EKRE fraktsioon alustab linnakodanike vastuvõtuga

Pärnu Linnavolikogu EKRE saadikud alustavad traditsioonilist linnakodanike vastuvõttu, et mõista paremini linnaelanike murekohti ja saada vajalikku sisendit volikogu tööks. Alates 07. veebruarist kuni 01. märtsini on võimalik Pärnu elanikel tulla Pärnu linnakodaniku...

Algas EKRE rahvakohtumiste sari “Päästame Eesti!”

Algas EKRE rahvakohtumiste sari “Päästame Eesti!”

Alates 22. jaanuarist sõidavad Pärnumaa Riigikogu kandidaadid mööda Pärnumaad, et viia läbi "Päästame Eesti!" rahvakoosolekud, kohtuda inimestega isiklikult, kuulata nende muresid ja rõõme ning ettepanekuid Eesti elu paremaks tegemiseks. Pärnumaa meeskonda veavad eest...

Päästame Eesti! – EKRE volikogu avaldus

Päästame Eesti! – EKRE volikogu avaldus

20. novembril osalesid EKRE Pärnumaa ringkonna liikmed Tallinnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogul, kus kinnitati üleriigiline valimisnimekiri ning võeti vastu avaldus . Loosung "Päästame Eesti!" on ka EKRE 2023. aasta Riigikogu valimiste tunnuslause....

Agnes Pulk: Kindlad käed, mis hävitavad Eestit

Agnes Pulk: Kindlad käed, mis hävitavad Eestit

Tänane Reformierakonna poolt juhitud Eesti riik on laste kaitsmises totaalselt läbii kukkunud. Kogu see kaasus teeb naeruväärseks nende loosungi “paremini hoitud” või “kindlates kätes” Eestist. Need käed on laste seksuaalse väärkohtleja käed. Need on käed, mis...

EKRE naised said Pärnus kokku. FOTOD!

EKRE naised said Pärnus kokku. FOTOD!

Laupäeval, 15. oktoobril, said Pärnu linna naised võimaluse kohtuda EKRE Pärnumaa ringkonna tegusate naispoliitikutega, kellest mitmed kandideerivad ka Riigikogu valimistel. EKRE Naisühendus korraldas Pärnus rahvaga kohtumise teemal "Naised poliitikast", kus aktiivsed...

Agnes Pulk: Miks me ei usalda Pärnu linnapead?

Agnes Pulk: Miks me ei usalda Pärnu linnapead?

Oleme kõik kuulnud väljendit “kala hakkab mädanema peast”, millega viidatakse sellele, et organisatsioonide, institutsioonide ja ühiskondade allakäik saab sageli alguse juhtkonna moraali allakäigust. Kahjuks tuleb täna sama tõdeda Pärnu linna kohta: kala on hakanud...

Kuula ja vaata!

i

Artiklid ja meediakajastus

100 toidupakki lastega peredele!

100 toidupakki lastega peredele!

Esmaspäeval, 20. veebruaril, said EKRE Pärnu osakonna liikmed kokku, et teha Eesti Vabariigi sünnipäeva eel rõõmu Pärnumaa lastega peredele. Panime kokku 100 toidupakki, mida jagame Toidupanga kaudu Pärnumaa lastega peredele. Toidupakid läksid maksma 944 eurot. Täname...

EKRE fraktsioon alustab linnakodanike vastuvõtuga

EKRE fraktsioon alustab linnakodanike vastuvõtuga

Pärnu Linnavolikogu EKRE saadikud alustavad traditsioonilist linnakodanike vastuvõttu, et mõista paremini linnaelanike murekohti ja saada vajalikku sisendit volikogu tööks. Alates 07. veebruarist kuni 01. märtsini on võimalik Pärnu elanikel tulla Pärnu linnakodaniku...

Algas EKRE rahvakohtumiste sari “Päästame Eesti!”

Algas EKRE rahvakohtumiste sari “Päästame Eesti!”

Alates 22. jaanuarist sõidavad Pärnumaa Riigikogu kandidaadid mööda Pärnumaad, et viia läbi "Päästame Eesti!" rahvakoosolekud, kohtuda inimestega isiklikult, kuulata nende muresid ja rõõme ning ettepanekuid Eesti elu paremaks tegemiseks. Pärnumaa meeskonda veavad eest...

Päästame Eesti! – EKRE volikogu avaldus

Päästame Eesti! – EKRE volikogu avaldus

20. novembril osalesid EKRE Pärnumaa ringkonna liikmed Tallinnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogul, kus kinnitati üleriigiline valimisnimekiri ning võeti vastu avaldus . Loosung "Päästame Eesti!" on ka EKRE 2023. aasta Riigikogu valimiste tunnuslause....

Agnes Pulk: Kindlad käed, mis hävitavad Eestit

Agnes Pulk: Kindlad käed, mis hävitavad Eestit

Tänane Reformierakonna poolt juhitud Eesti riik on laste kaitsmises totaalselt läbii kukkunud. Kogu see kaasus teeb naeruväärseks nende loosungi “paremini hoitud” või “kindlates kätes” Eestist. Need käed on laste seksuaalse väärkohtleja käed. Need on käed, mis...

25.08.2021, Tulevane president võiks olla traditsioonilise perekonna kaitsja, Postimees, https://arvamus.postimees.ee/7323183/agnes-pulk-tulevane-president-voiks-olla-traditsioonilise-perekonna-kaitsja

28.07.2021, Kes otsustab Eestis, millised surmad on lubatud ja millised mitte?, Postimees, https://arvamus.postimees.ee/7303105/agnes-pulk-kes-otsustab-eestis-millised-surmad-on-lubatud-ja-millised-mitte

03.06.2021, Meedia kasutas Karin Kuusikut ära, Postimees, https://arvamus.postimees.ee/7262757/agnes-pulk-meedia-kasutas-karin-kuusikut-ara

01.06.2021, Kui silmapiir aheneb ja vaimsust ei hinnata, muutub kultuur koormaks, Postimees, https://arvamus.postimees.ee/7260829/agnes-pulk-kui-silmapiir-aheneb-ja-vaimsust-ei-hinnata-muutub-kultuur-koormaks

18.03.2021, Milleks meile Pärnusse veel üks erakool?, Pärnu Postimees, https://parnu.postimees.ee/7203878/lapsevanem-agnes-pulk-milleks-meile-parnusse-veel-uks-erakool

18.03.2021, Erakoolide tähtsusest, Külauudised, https://kylauudis.ee/2021/03/18/agnes-pulk-kristlikud-erakoolid-taidavad-eesti-haridusmaastikul-olulist-rolli/

02.03.2021, Pärnu Kristlikul Erakoolil on tugev väärtuspakkumine, Külauudised, https://kylauudis.ee/2021/03/02/agnes-pulk-parnu-kristlikul-erakoolil-on-vaga-selge-ja-tugev-vaartuspakkumine/

20.12.2020, Kristlike jõulude tähendusest, Külauudised, https://kylauudis.ee/2020/12/20/kulauudiste-kulaline-agnes-pulk-vestleb-kristlike-joulude-tahenduse-teemal/

01.09.2020, Abort on kõige kõiuge rängem laste väärkohtlemise viis, Objektiiv, https://objektiiv.ee/agnes-pulk-abort-on-koige-tosisem-laste-vaarkohtlemise-viis-ja-me-ei-lepi-sellega/

 07.12.2018, Avatud rahvuslusest, Uued uudised, https://uueduudised.ee/arvamus/agnes-pulk-avatud-rahvuslus-tahendab-selget-ohtu-eesti-rahva-kestmisele/attachment/agnes-pulk/

03.12.2018, Arvamus, Uued Uudised, https://uueduudised.ee/arvamus/agnes-pulk-kas-taaskord-nii-et-suured-sulid-tollas-vaikesed-vollas/

30.11.2018. Lugejakiri, EPL, http://epl.delfi.ee/news/arvamus/lugeja-kiri-agnes-pulk-kui-parlamenti-jouavad-ekre-esindajad-kes-pole-labased-ja-ei-lahmi-saab-neist-meie-ainus-lootus?id=84617331

20.03.2018, Hiiu Leht, http://www.hiiuleht.ee/2018/03/ekre-hiiumaa-osakonda-juhib-aivo-saar/

29.10.2017, Esimene teenusedisaini stuudio Läänemaal,  Hiiu Leht, http://www.hiiuleht.ee/2017/10/esimene-teenusedisaini-stuudio/

22.09.2017, https://yhinehiiumaa.ee/teade/luhikokkuvote-teisest-valimisdebatist/

02.06.2017, Inimene märkab halvasti disainitud teenust, Pärnu Postimees. https://parnu.postimees.ee/4131981/inimene-markab-halvasti-disainitud-teenust

03. 06. 2017, Mis vahe on heal ja halval teenusel?, Disainivõti blogi.  http://disainivoti.com/mis-vahe-heal-ja-halval-teenusel/

01.2010, Viiendat aastat misjonitööl, Teekäija. https://teek.ee/teemad/8-persoon/74-viiendat-aastat-misjonitoeoel-agnes-boening

07.09.2009, Novembris esilinastub film peapiiskop Andres Põderist, http://uuseesti.ee/16788

20.12.2008, Päevalille perekeskuses löövad laste silmad särama, Pärnu Postimees.  https://parnu.postimees.ee/60792/paevalille-perekeskuses-loovad-laste-silmad-sarama

25.01.2006, Tulevasi kasuperesid oodatase koolitusele, Pärnu Postimees. https://parnu.postimees.ee/2126765/tulevasi-kasuperesid-oodatakse-infopaevale

23.03.2005, Koolitajad jagavad lastele eluks vajalikke teadmisi, Pärnu Postimees. https://parnu.postimees.ee/2112309/koolitajad-jagavad-lastele-eluks-vajalikke-teadmisi

18.06.2003, Lapsed naudivad Uulus laagrimõnusid, Pärnu Postimees.  https://parnu.postimees.ee/2370259/lapsed-naudivad-uulus-laagrimonusid

31.03.2003, Ärijuhidiplomiga kasvataja tunneb end laste keskel hästi, Pärnu Postimees. https://parnu.postimees.ee/2366917/arijuhidiplomiga-kasvataja-tunneb-end-laste-keskel-hasti

 

w

Võta julgelt ühendust!

Share This